Shambhala Logo /ressources/finished_sub/sub_clouds5.jpg
spacer


Follow ShambhalaNL on Twitter

Sign in
Username
Password
Pass. forgot ?
Register

Shambhala centra en -groepen in Nederland

Shambhala Meditatiecentra en -groepen zijn ontmoetingspunten voor meditatiebeoefenaars. Het hart van elk centrum is de schrijnruimte. Studenten kunnen hier zitmeditatie beoefenen, de belangrijkste beoefening van alle Shambhala-activiteiten. Deze schrijnruimte is een zowel open als beschermde ruimte voor beoefening, instructie- en gemeenschappelijke bijeenkomsten. In de Shambhala Meditatiecentra zijn diverse boeddhistische meditatie-, studieprogramma’s- en cursussen te volgen. Ook vinden er Shambhala Training-weekenden en Nalanda Art-programma’s plaats en worden er regelmatig lezingen gehouden.

Mediteren en meditatie-instructie in een Shambhalacentrum zijn kosteloos en vrijblijvend. Iedereen kan een afspraak met een meditatie-instructeur maken om op regelmatige basis over meditatiebeoefening en alles wat daarmee verbonden is te praten. Het studieprogramma is zo ingericht dat elk half jaar begonnen kan worden met een verkenning van de leer en aan verdergaande cursussen.

Het Shambhala-pad is niet alleen een spiritueel pad van meditatie en studie om ons te helpen met onze geest te werken – het is ook een manier van werken met anderen en in de maatschappij. Hoewel er een sterke nadruk gelegd wordt op de beoefening van meditatie en periodes van retraite, gaat het erom je plaats in de wereld in te nemen en anderen te helpen. Dit is geen pad van je terugtrekken uit de wereld, maar van betrokkenheid met de wereld en emphatie met anderen. De beoefenaars van de Shambhala-boeddhistische leer vormen een contemplatieve gemeenschap, om elkaar bij te staan in hun beoefening en op hun pad in de wereld.

Degenen die daarin geïnteresseerd zijn kunnen lid van Shambhala worden. Lidmaatschap is een uitdrukking van betrokkenheid bij meditatie en de gemeenschap die haar beoefent. Het houdt ook een financiële bijdrage in, die afhankelijk is van de financiële draagkracht van de betrokkene. En verder wordt van een lid hulp bij het organiseren van de activiteiten van het centrum verwacht. ‘Vrienden van Shambhala’ zijn mensen die de Shambhala-activiteiten financieel willen ondersteunen.

Elk centrum en groep heeft een eigen bestuur. Alle directeuren en coördinatoren vormen tezamen weer het  bestuur van de regio Nederland.

Wie is Wie binnen de regio Nederland

Shambhala Nederland in een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.
Volgens de wet dient per 1 januari 2016 specifieke informatie over elke ANBI te vinden zijn op de websites.
De informatie aangaande Shambhala Nederland vindt u binnenkort op deze pagina.


spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer