Shambhala Logo /ressources/finished_sub/sub_flags.jpg
spacer


Follow ShambhalaNL on Twitter

Sign in
Username
Password
Pass. forgot ?
Register

  De Weg van Shambhala

fourdignities

De weg van Shambhala omvat een gestructureerd pad van meditatie en studie. Deelnemers maken uitgebreid kennis met de principes van het Shambhala-boeddhisme. Het programma is geschikt voor beginnende en ervaren meditatiebeoefenaars en staat open voor mensen uit alle spirituele tradities. De weg van Shambhala bestaat uit instructie in aandacht- en inzichtmeditatie. Daarnaast bestuderen we de wijsheidsleer uit de oude tradities van het Shambhala- en Tibetaans-boeddhistische pad. De studenten leren verschillende vormen van contemplatie. Op deze manier houden zij zich bezig met emoties, de creativiteit en intelligentie en de praktische aspecten van het dagelijks leven.

Het programma wordt verzorgd door ervaren Shambhala-leraren.  


De weg van Shambhala bestaat uit een aansluitende serie weekenden en (avond- of meerdaagse-) cursussen. Het is (deels) mogelijk alleen aan de weekenden of cursussen deel te nemen.

  • Shambhala Training niveau 1-5 'Hart van krijgerschap'
  • Weg van Shambhala cursus DL1-5 - Dagelijks Leven serie
  • Weg van Shambhala cursus FG1-3 - 'Fundamentele Goedheid serie
  • Shambhala Training HP1-7 - 'Heilig Pad'

Hieronder vindt u een overzicht van samenhang tussen de Shambhala Training weekenden en de cursusreeks van de Dagelijks Leven serie.

Onafhankelijk van deze reeks kunt u ook deelnemen aan de Fundamentele Goedheid serie.

 

Overzicht

 

Shambhala Training-weekend niveau 1: De kunst van het mens-zijn

Tijdens dit eerste weekend maken we kennis met de beoefening van zit- en loopmeditatie. We krijgen zicht op de principes van het pad van krijgerschap. Zo leren we dat al onze ervaringen een fundamentele energie bevatten. Deze fundamentele goedheid is eigen aan de dingen zoals ze zijn en vormt de basis van onze aangeboren, onvoorwaardelijke natuur. Het weekend bestaat uit lezingen, meditatiebeoefening, uitwisseling in groepen en individuele gesprekken met een meditatiebegeleider.

Vereiste voorkennis: geen

Weg van Shambhala cursus DL1: Meditatie in het dagelijks leven


In de aansluitende cursus Meditatie in het dagelijks leven verdiepen de deelnemers hun ervaring en inzicht in meditatie met praktische tips: hoe kunnen we meditatiebeoefening een vaste plaats geven in ons drukke leven ? Elke cursusavond biedt gelegenheid om van gedachten te wisselen over wat deelnemers in hun meditatiebeoefening zijn tegengekomen.

Vereiste voorkennis: geen
Instapvoorwaarde: Shambhala meditatie-instructie    


Shambhala Training-weekend niveau 2: De geboorte van een krijger


Met het tweede weekend van Shambhala Training verdiept de discipline van meditatiebeoefening. We leren werken met de hindernissen die opkomen, terwijl onze meditatiebeoefening zich ontwikkelt. Ook verkennen we hoe aangeleerde denk- en ervaringspatronen onze waarneming verhinderen. Zij verduisteren de rauwe, schitterende werkelijkheid waarin we leven. Daarmee missen we tegelijk onze eigen waarachtigheid en de zachtheid waarmee we ons in de wereld kunnen bewegen. Tot slot leren we omgaan met de angst die opkomt zodra we ons losmaken van deze gewoontepatronen.

Vereiste voorkennis: Shambhala Training-niveau 1


Weg van Shambhala cursus DL2: Tevredenheid in het dagelijks leven


Je verdiept de meditatie-ervaring door het ontwikkelen van tevredenheid en eenvoud. Je hebt voldoende aan wat je hebt. We verkennen hier de basis van de hinayana-leer uit het boeddhisme en ervaren wat meditatie-in-actie in het dagelijks leven betekent. Pijnlijke omstandigheden en emoties houden ons gevangen in gewoontepatronen. Door te begrijpen hoe dit werkt, kunnen we ons gaan openstellen voor onze aangeboren goedheid

Vereiste voorkennis: geen
Instapvoorwaarde: Shambhala meditatie-instructie    Shambhala Training-weekend niveau 3: Krijger in de wereld


In het derde weekend van Shambhala Training integreren we we de aandacht en het gewaarzijn van de meditatiebeoefening in ons dagelijks leven. Bewust van onze zintuigen durven we ons in de wereld te bewegen met een openheid die onbevreesd, zachtmoedig en wakker is.

Vereiste voorkennis: Shambhala Training-niveau 2

Weg van Shambhala cursus DL3: Vreugde in het dagelijks leven


Door de beoefening van het edele hart van de mahayana-leer opent zich het pad van mededogen. Met behulp van hele praktische methodes kunnen we vriendelijkheid ontwikkelen voor onszelf en voor anderen. De nadruk in dit programma ligt op het plezier en de energie die voortkomen uit discipline.

Vereiste voorkennis: geen. Het is wel aanbevolen de cursus Tevredenheid in het dagelijks leven te hebben gevolgd.
Instapvoorwaarde: Shambhala meditatie-instructie    Shambhala Training-weekend niveau 4:  Ontwaakt hart


Als we de wereld op een open en kwetsbare manier tegemoet treden, laten we ons raken. Deze aanraking opent ons hart. Daarna ontmoeten we de wereld met een heldere waarneming, bevrijd van onze voorgeprogrammeerde manieren van denken en ervaren.

Vereiste voorkennis: Shambhala Training-niveau 3

Weg van Shambhala cursus DL4: Onbevreesdheid in het dagelijks leven


In dit programma verbinden we meditatie met de uitgestrekte ruimte die ons begrip te boven gaat. We verkennen de boeddhistische leer van leegte en helder zien. Meditatie ontsluit hier de grondeloosheid, onvoorspelbaarheid en creativiteit van de wereld zoals die is. Door te onderzoeken hoe gevoelens van hoop en vrees ons gevangen houden, leren we onze vleugels onbevreesd uit te slaan.

Vereiste voorkennis: cursus Vreugde in het dagelijkse leven.  


Shambhala Training-weekend niveau 5: Open hemel


Terwijl ons lichaam  op de aarde rust en onze geest in de hemel verblijft, ontmoeten we zowel de grootsheid van de hemel als de oorspronkelijke diepte van aarde. We ervaren hoe deze twee daadwerkelijk samenkomen in ons wezen. Het leren (her)kennen van deze staat van zijn, legt een solide werkbasis voor ons toekomstig handelen.

Vereiste voorkennis: Shambhala Training-niveau 4

Weg van Shambhala cursus DL5: Wijsheid in het dagelijks leven

Dit programma verkent het hoogste krijgerstadium, dat van de Draak die “speelt in de ruimte” en hemel en aarde verenigt in zijn activiteit. Dit stadium is verbonden met de Vajrayana-leer van het boeddhisme, waarin de leraar of meesterkrijger een grote rol speelt en het heilige van de wereld zichtbaar begint te worden.

De deelnemers ontvangen instructies om verwarde emoties en situaties te transformeren tot wijsheid. Je hoeft je niet langer door hindernissen ontmoedigd of uit het veld geslagen te voelen. Door visie en kracht kan de krijger alles wat zich voordoet speels omarmen en als onderdeel van het pad zien. Op deze manier ontwikkelt hij de vaardigheid om aan het welzijn van de wereld bij te dragen.


Vereiste voorkennis: cursus Onbevreesdheid in het dagelijkse leven.   


Onvoorwaardelijk vertrouwen - Rigden-weekend


Het Shambhala-pad voert uiteindelijk naar het Rigden-weekend. De Rigden weerspiegelt onze fundamentele, verlichte aard en belichaamt het principe van onvoorwaardelijke moed. In historische zin waren de Rigdens heersers. Zij waren ´meester over hun eigen leven' op grond van hun onwankelbare ervaring van fundamentele goedheid. In dit weekend krijgen de deelnemers de formele transmissie voor de Windpaardbeoefening, en verdiepen zij zich in de Zes manieren van heersen.

 Vereiste voorkennis: cursus Wijsheid in het dagelijks leven en Shambhala Training niveau 5

terug naar boven


spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer