Shambhala Logo headers/zee.jpg
spacer


Follow ShambhalaNL on Twitter

Sign in
Username
Password
Pass. forgot ?
Register

Wat is Shambhala?

Grote Oostelijke Zon

 

Door de geschiedenis heen hebben mensen gestreefd naar een samenleving waarin je een waardig bestaan kunt leiden. Dit is de visie van Shambhala: een verlichte samenleving. Van de eerste koning van Shambhala wordt gezegd dat hij rechtstreeks onderricht van de Boeddha kreeg – een leer die duidelijk maakt dat spiritualiteit en het dagelijks leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Tibetaanse meditatiemeester Chögyam Trungpa Rinpoche bracht deze traditie naar de moderne wereld. Hij zegt:


   ‘De Shambhala-leer is gebaseerd op de overtuiging dat er fundamentele, menselijke wijsheid bestaat, die de problemen van de wereld kan helpen oplossen. Deze wijsheid hoort niet bij één bepaalde cultuur of religie, en is ook niet uitsluitend afkomstig uit het westen of het oosten. Het is een traditie van menselijk krijgerschap, die in veel culturen en tijdperken heeft bestaan.’

Krijgerschap betekent in de Shambhala-traditie niet bang zijn voor wie we zijn, waarvoor moed nodig is, maar ook vriendelijkheid tegenover jezelf en anderen. 

Het Shambhala-pad laat zien hoeveel mogelijkheden in ons leven schuilen. Het leert ons hoe we een zinvol en energiek leven kunnen leiden. Deze oude maar praktische wijsheid geeft instructie hoe je absoluut vertrouwen in de wereld en jezelf kunt ontdekken. Door de beoefening van meditatie merken we dat er goedheid, kracht en wijsheid in onze geest en ons wezen te vinden is. Met dit inzicht kunnen we ons moedig in de wereld begeven, met intelligentie en compassie. Het dagelijks leven geeft ons de gelegenheid om deze eigenschappen verder tot ontwikkeling te brengen. In de Shambhala-leer zijn de tijger, leeuw, garoeda en draak symbolen van de stadia van deze reis – vier dieren die ons elk een specifieke wijsheid tonen. Wanneer we deze verlichte eigenschappen volledig realiseren, kunnen we ze gebruiken ten behoeve van een wereld die deze kennis en ervaring bitterhard nodig heeft. Ik zie ernaar uit met u samen te werken op deze reis.

                                                                                        Sakyong Mipham Rinpoche
 

De weg van Shambhala is een gestructureerd pad van studie en meditatie en houdt een grondige kennismaking met de principes van het Shambhala-boeddhisme in. Het is voor zowel beginnende als ervaren meditatiebeoefenaars geschikt, en staat open voor mensen uit alle spirituele tradities. Dit programma bestaat uit instructie in aandacht- en inzichtmeditatie en de bestudering van de wijsheidsleer uit de oude tradities van het Shambhala- en Tibetaans-boeddhistische pad. De deelnemers maken ook kennis met vormen van contemplatie, en houden zich zo met emoties, intelligentie, creativiteit en de praktische aspecten van het dagelijks leven  bezig. Dit programma wordt verzorgd door ervaren Shambhala-leraren. De weg van Shambhala bestaat uit een serie aansluitende weekenden en avondcursussen. De deelnemers kunnen besluiten om alleen aan de weekenden deel te nemen, of aan sommige avondcursussen zonder de weekenden te volgen. Neem contact op met een leraar of meditatiebegeleider om helder te krijgen hoe dit pad het beste in uw eigen schema past.

 Klik hier voor een overzicht van de cursussen van De weg van Shambhala


Meditatiegidsen en -instructeurs

Bij Shambhala-Boeddhistische meditatiecentra en -groepen heeft iedereen (die dat wil) in principe een eigen, persoonlijke begeleider; een meditatiegids of –instructeur. Deze begeleiding is kosteloos en verplicht tot niets. Die gids of instructeur kan bijvoorbeeld het volgende voor je doen:

  • je begeleiden bij je kennismaking met het Centrum en uitleg geven over wat daar allemaal te doen is

  • als vraagbaak of adviseur fungeren, bijvoorbeeld over een passende keuze van meditatieprogramma’s en andere activiteiten

  • persoonlijke meditatie-instructie geven die aansluit bij je eigen behoeften, vragen, wensen of problemen, ook in meer algemene zin

  • vragen rond lidmaatschap van het Shambhala Meditatie Centrum beantwoorden

  • verderop op het pad van meditatie aanbevelingen verzorgen voor programma’s als daarvoor toelatingsvoorwaarden gelden.

Meditatiegidsen en –instructeurs zijn ‘collega-studenten’ op het meditatiepad, die meer ervaring hebben en speciaal zijn opgeleid voor deze taken. Voor dit doel bestaat een uitgebreid opleidingstraject met verschillende niveaus. Via ditzelfde opleidingstraject worden uiteindelijk ook de leraren opgeleid die tijdens programma’s lesgeven. Deze vorm van opleiding is opgezet door de stichter van de Shambhala Meditatie Centra, Chögyam Trungpa Rinpoche, en in de loop van de jaren onder leiding van onze huidige leraar Sakyong Mipham Rinpoche verder ontwikkeld tot de huidige opzet. Deze vorm van overdracht: ‘coaching van studenten door studenten’ is bij meditatieve tradities uitzonderlijk. Het vertrouwen dat Chögyam Trungpa Rinpoche daarmee als dharmaleraar in zijn eigen studenten stelde is uniek in de wereld.

 

terug naar boven

bestaan kunt leiden. Dit is de visie van Shambhala: een verlichte samenleving. Van de eerste koning
van Shambhala wordt gezegd dat hij rechtstreeks onderricht van de Boeddha kreeg – een leer die
duidelijk maakt dat spiritualiteit en het dagelijks leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De
Tibetaanse meditatiemeester Chögyam Trungpa Rinpoche bracht deze traditie naar de moderne wereld
. Hij zegt:

spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer