Shambhala Logo /ressources/finished_sub/sub_meditation.jpg
spacer


Follow ShambhalaNL on Twitter

Sign in
Username
Password
Pass. forgot ?
Register

Boeddhisme en meditatie

Boeddhisme is een pad van spirituele beoefening, dat het eerst werd onderwezen door de Boeddha, 2500 jaar geleden. Volgens de boeddhistische traditie is het spirituele pad een proces om onze verwarring te doorsnijden, en onze eigen verlichte staat van geest te ontdekken.

De Boeddha

2500 jaar geleden begon de Indiase prins Siddharta Gautama zich vragen te stellen over het wezen van het bestaan. Hoewel zijn leven buitengewoon aangenaam was – hij woonde in een paleis, omringd door alle verrukkingen die de wereld te bieden had - werd hij er zich van bewust dat we allemaal oud en ziek worden en tenslotte sterven. Dit bracht hem tot een zoektocht naar de zin van het bestaan.
Hij studeerde bij allerlei meditatiemeesters uit die tijd, maar vond niet het antwoord op zijn vragen. Daarna leidde hij zes jaar lang een ascetisch leven tot hij ontdekte dat hij met ascetisme het antwoord op zijn vragen niet kon afdwingen. Ten slotte ging hij alleen onder een boom zitten, vastbesloten om te mediteren tot hij uiteindelijk volledige verlichting bereikte.

Onze ontwaakte staat van geest opnieuw ontdekken

De Boeddha leerde dat onze ervaring gekenmerkt wordt door verwarring en vaak pijnlijke gevoelens. De kern van onze verwarring is dat we ons voortdurend bezig houden met onszelf. We zien onszelf als middelpunt van het heelal en daarom reageren we op de wereld om ons heen niet met openheid en warmte, maar eerder met passie, agressie of onverschilligheid.
Onder die verwarring ligt onze ontwaakte staat van geest die altijd beschikbaar is. In de boeddhistische visie betekent spiritualiteit niet het bereiken van een soort hemels rijk, maar werken met de basis van ons bestaan – ons lichaam, onze geest en onze verwarring. Meditatie is de manier om te beginnen die verwarring te doorsnijden en de wijsheid te ontdekken die er altijd al was.
Volgens de Boeddha kan niemand fundamentele geestelijke gezondheid of verlichting bereiken zonder de beoefening van meditatie. Meditatie is een vriendelijke manier van omgaan met onze verwarring en onze voortdurende stroom van gedachten. Vriendelijkheid tegenover onszelf haalt de intelligentie en gezondheid van onze geest naar boven.
De leringen van de Boeddha houden een schat van wijsheid in, die over een periode van meer dan 2500 jaar is overgedragen van leraar op leerling. Er hebben zich binnen het boeddhisme veel verschillende vormen ontwikkeld, maar alle boeddhistische scholen onderwijzen manieren om de ontwaakte staat van geest te realiseren door middel van meditatie en studie.

Het boeddhistische pad bij Shambhala

Het boeddhisme van de Shambhala-traditie behoort tot de school van de Tibetaanse, tantristische of vajrayana-traditie. Zowel de kagyu-school die meer nadruk legt op beoefening en devotie, als de nyingma-school die meer nadruk legt op eenvoud en een besef van ruimte, zijn erin vertegenwoordigd.

Het pad dat gevolgd wordt bestaat uit drie stadia:
Het eerste stadium, hinayana, is er op gericht geest en lichaam te leren kennen en er vriendschap mee te sluiten. Dit wordt bereikt door een combinatie van meditatiebeoefening en studie.
In het tweede stadium, mahayana, wordt de zitmeditatie aangevuld met oefeningen die meer naar buiten zijn gericht. Het gaat hier om de verkenning van de verhouding met je medemensen en de buitenwereld. Belangrijk daarbij zijn inzicht in de 'leegte' van alle dingen en compassie.
Het derde stadium, vajrayana, wordt geïntroduceerd door een enkele maanden durende scholing in beoefening en studie. Hierna wordt een aanvang gemaakt met verschillende soorten gevorderde meditatievormen, waarbij de nadruk ligt op werken met energie en vaardig handelen.

De verschillende Shambhala Meditatiecentra bieden de volgende mogelijkheden:

Zitmeditatie

Zitmeditatie vormt het hart van Shambhala.
Na de eerste meditatie-instructie te hebben ontvangen, krijgen beoefenaars begeleiding bij hun ontwikkeling door een vaste meditatie-instructeur. Instructie en individuele begeleiding worden gegeven door bevoegde leraren met jarenlange ervaring.
In elke centrum bestaat gelegenheid om op bepaalde dagen in groepsverband één of meerdere uren te mediteren. Soms wordt er ook een hele dag gemediteerd op de zogenaamde nyinthün, die vaak op de eerste zondag van de maand plaatsvindt.

Programma's

Cursussen zijn er op verschillende niveaus, vanaf introductiecursussen voor beginners tot zeer geavanceerde boeddhistische studie. Voor verdere studie worden er weekendprogramma’s gehouden, waarin bepaalde onderwerpen worden uitgediept via een combinatie van meditatie, lezingen, en discussie.
Voor langere beoefening van meditatie zijn er dathün's, intensieve meditatieprogramma’s van een paar weken of een maand. Daarbij wordt als speciale beoefening in de meditatieruimte gegeten – volgens het Japanse oryoki-ceremonieel. Ook vinden soms lezingen plaats. Dathüns worden meestal in het landcentrum Dechen Chöling (opent in een nieuw venster) in Frankrijk gehouden.

Sadhana van Mahamudra

Het beoefenen van de Sadhana van Mahamudra, elke volle en nieuwe maan. Deze tekst, geschreven door Chögyam Trungpa Rinpoche is geschreven in de geest van Padmasambhava die in de 8e eeuw Tibet openlegde voor het boeddhisme door de Tibetaanse ' demonen' te onderwerpen. Het reciteren van deze sadhana roept de geest op van de grote leraren van de traditie, en is gericht is tegen de 'demonen van het spirituele materialisme' . Deze sadhana is voor iedereen toegankelijk.

 

 

terug naar boven

Amsterdam - Arnhem - Bussum - Deventer - Haarlem - Leiden - Maastricht - Rotterdam - Utrecht
meditatie - meditatie cursussen - boeddhistische cursussen - contemplatieve disciplines - trainingen


spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer